SMALFORT 2A
6040 EGTVED

Tel. 7555 2052
post@smalfort.dk

 
  Er din virksomhed klar til nye opgaver og udfordringer?

Eller

er indtjeningen vigende?
virker samarbejde eller fusion med en anden virksomhed uoverskuelig?
virker generationsskifte uoverskuelig?
kan virksomhedens image forbedres?


Vi tilbyder assistance til aktivt at vælge fremtiden for din virksomhed.
Vi tilfører arbejdsglæde og succesoplevelser.


www.virksomhedsoverdragelser.dk